C van Mogelijkheden

Voegt iets nieuws toe aan het bestaande.

Helpt denkpatronen te doorbreken en dingen in een nieuw perspectief te zien. Met als resultaat innovatieve en praktische ideeën en oplossingen voor problemen. En energie en enthousiasme om deze daadwerkelijk uit te voeren.